Κείμενο της ΝΕΚ για το μαθητικό κίνημα

Στο παρακάτω κείμενο, που μοιράστηκε στη χτεσινή αρκετά μαζική μαθητική διαδήλωση, αναλύονται σύντομα οι κύριες θέσεις της Νεολαίας ενάντια στον Καπιταλισμό για το πώς μπορούν οι μαθητικές κινητοποιήσεις να γενικευθούν και να είναι νικηφόρες.
                                              
                                                 Κλιμάκωση του αγώνα!
                           Δημιουργία πανελλαδικού Συντονιστικού μαθητών!

Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με χιλιάδες κενά σε καθηγητές, τεράστιες ελλείψεις σε υλικά και εργαστήρια και τη νέα πρόταση της επιτροπής «Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία» που επαναφέρει την Τράπεζα Θεμάτων εντείνοντας τους ταξικούς φραγμούς στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Θύματα της νέας αναδιάρθρωσης στην εκπαίδευση είναι η πλειονότητα των μαθητών, οι οποίοι προέρχονται από εργατικές και λαϊκές οικογένειες. Αυτές φορτώνονται το οικονομικό βάρος ενός «εξετασιοκεντρικού» σχολείου το οποίο έχει ως βασικό άξονα τις συχνές εξετάσεις και τον ανταγωνισμό.

Ακόμα, το λεγόμενο «Υπόμνημα για την αναδιοργάνωση της Μέσης Εκπαίδευσης και την είσοδο στα ΑΕΙ – ΤΕΙ» της «Επιτροπής Διαλόγου» δημιουργεί ένα Λύκειο για «λίγους και εκλεκτούς» συγχωνεύοντας σχολεία και μετατρέποντας σε 4 έτη τη φοίτηση στο Γυμνάσιο και σε 2 στο Λύκειο. Περιέχει επίσης την κατάργηση μαθημάτων σε σχολεία που δεν συγκεντρώνουν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών, δηλαδή τους 20.

Δημιουργία ενός δημοκρατικού Πανελλαδικού Συντονιστικού


Για να είναι νικηφόρος ο μαθητικός αγώνας χρειάζεται συντονισμός. Κάθε σχολείο θα πρέπει να μετατραπεί σε εστία αγώνα με συνελεύσεις και συμμετοχή όλων των μαθητών σε αυτές. Παράλληλα θα πρέπει να εκλεγούν αντιπρόσωποι για τα συντονιστικά πόλεων/νομών και για ένα πανελλαδικό Συντονιστικό.

Όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι σε κάθε επίπεδο θα πρέπει να είναι άμεσα ανακλητοί από τους μαθητές. Στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας του Συντονιστικού θα πρέπει να έχουν φωνή όλοι οι μαθητές που θέλουν να παλέψουν αποκλείοντας φυσικά ακροδεξιά στοιχεία που στρέφονται ενάντια σε αγωνιστές μαθητές και μετανάστες. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει εφικτός ο στόχος της κλιμάκωσης του αγώνα, του πανελλαδικού συντονισμού του μαθητικού κινήματος και της σύνδεσης με το φοιτητικό και το εργατικό κίνημα.

Κοινή δράση με τους καθηγητές και τους γονείς

Για να μπορέσει ο αγώνας των μαθητών για δωρεάν και δημόσια εκπαίδευση να λυγίσει την επίθεση της κυβέρνησης, θα πρέπει να συνδεθεί με τον αγώνα των καθηγητών. Οι 10.000 ελλείψεις μόνιμου διδακτικού προσωπικού καθιστούν τη λειτουργία των σχολείων αμφίβολη. Τα αιτήματα των καθηγητών για προσλήψεις και αξιοπρεπείς μισθούς έχουν άμεση σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και θα πρέπει να αγκαλιαστούν από το μαθητικό κίνημα. Οι κατά τόπους ΕΛΜΕ αλλά και κεντρικά η ΟΛΜΕ θα πρέπει να συντονιστούν με τους μαθητές και να στηρίξουν ενεργά τον αγώνα τους με στάσεις εργασίας και περιφρούρηση των κατειλημμένων σχολείων. Σε αυτή την κατεύθυνση πολύ σωστά η ΟΛΜΕ κάλεσε σε τρίωρη στάση εργασίας τη Δευτέρα ώστε να στηριχθεί η μαθητική κινητοποίηση από τους καθηγητές.

Παρομοίως θα πρέπει να επιδιωχθεί ο κοινός συντονισμός με τους «Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων» που θέλουν να αντιταχθούν στα σχέδια της κυβέρνησης. Οι φτωχές οικογένειες των μαθητών «πληρώνουν τα σπασμένα» της κρίσης αφού φορτώνονται στις πλάτες τους το βάρος χιλιάδων ευρώ για τις σπουδές των παιδιών τους. Οι ίδιοι είναι σκληρά εργαζόμενοι ή άνεργοι και βιώνουν την κρίση στο πετσί τους. Οι μαθητές, επομένως, έχουν κοινά συμφέροντα με τους καθηγητές και τους γονείς τους και θα πρέπει να παλέψουν σαν μια γροθιά μαζί τους για να νικήσουν.

Το αναγκαίο αγωνιστικό πλαίσιο πάλης

Στις παρούσες συνθήκες κρίσης του καπιταλισμού για να έχουμε νικηφόρους αγώνες χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα πάλης που θα συγκρούεται με το ίδιο το σύστημα. Στα έως τώρα αιτήματα των διαφόρων μαθητικών κινητοποιήσεων θα πρέπει να προστεθούν τα παρακάτω:
  • Παιδεία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, κατάργηση κάθε ιδιωτικής εκπαίδευσης, που διαχωρίζει τους μαθητές σε πλούσιους και φτωχούς
  • Άμεσος διπλασιασμός της χρηματοδότησης για την παιδεία
  • Πρόγραμμα μαθημάτων που θα εγκρίνεται από τις μαζικές οργανώσεις του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας, στη βάση γνωμοδότησης επιστημονικών ενώσεων. Κατάργηση της θρησκευτικής κατήχησης, μαθήματα σεξουαλικής αγωγής, συστηματικές ψυχαγωγικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, σίτιση για τους φτωχούς μαθητές.
  • Ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Όχι στο «εξετασιοκεντρικό» εκπαιδευτικό σύστημα με τον ανταγωνισμό και τους βαθμούς!
  • Εξασφαλισμένη θέση εργασίας με πλήρη δικαιώματα και ανθρώπινες αμοιβές για όλους τους αποφοίτους σχολείων και σχολών.

Αυτές οι ζωτικές διεκδικήσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν χωρίς την ανατροπή του καπιταλισμού. Χρειάζεται ο κοινός επαναστατικός αγώνας μαθητών, φοιτητών, εργαζόμενων και ανέργων για την ανατροπή της εξουσίας των καπιταλιστών και για μια κοινωνικοποιημένη, δημοκρατικά σχεδιασμένη οικονομία που θα βρίσκεται στα χέρια των εργαζόμενων και των νέων και θα λειτουργεί με κριτήριο τις ανάγκες τους!