Επιτυχημένη ανοιχτή συζήτηση από την Ομάδα Μαθηματικού-Φυσικού!

Ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν η πρώτη ανοιχτή συζήτηση που διοργανώθηκε και από την ομάδα Μαθηματικού-Φυσικού Αθήνας της Καμπάνιας μας! Το θέμα της συζήτησης, οι "θεμελιώδεις ιδέες του Μαρξισμού", προσέλκυσε ακόμα και φοιτητές από σχολές εκτός της Φυσικομαθηματικής, αποδεικνύοντας το αναπτυσσόμενο ενδιαφέρον για τις μαρξιστικές ιδέες που διακατέχει όλο και περισσότερους νέους. Μετά το άνοιγμα ακολούθησε πλούσια συζήτηση με πολύτιμα συμπεράσματα τόσο γύρω από ιστορικά όσο και από οικονομικά ζητήματα και ύστερα από δυο ώρες, όλοι αποχώρησαν με τη διάθεση να επαναληφθούν τέτοιου είδους συζητήσεις το συντομότερο δυνατό και κατευθύνθηκαν προς την πανεκπαιδευτική κινητοποίηση στα Προπύλαια. Έπειτα από αυτά η ομάδα μας θα διοργανώσει την επόμενη ανοιχτή της συζήτηση την ερχόμενη εβδομάδα!

Ομάδα Μαθηματικού-Φυσικού
της Καμπάνιας "Νεολαία ενάντια στον Καπιταλισμό"